Velkommen til TEKSET 2020 – er norsk settefisknæring så god som vi tror?

Det er få dager til TEKSET 2020 braker løs på Brattøra i Trondheim. To dager tettpakket med interessante foredrag, gode diskusjoner rundt bordene, nye møter og interessante problemstillinger for innovasjon i settefiskproduksjonen.  

Det er få dager til TEKSET 2020 braker løs på Brattøra i Trondheim. To dager tettpakket med interessante foredrag, gode diskusjoner rundt bordene, nye møter og interessante problemstillinger for innovasjon i settefiskproduksjonen.  

På årets konferanse vil vi ta opp temaer som fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. I god TEKSET-ånd vil det bli tatt opp problemstillinger og innovasjoner som skal bringe norsk settefiskproduksjon fremover og som danner grunnlaget for vekst i norsk lakseproduksjon   

TEKSET har utviklet seg til Norges største årlige settefiskkonferanse og har blitt en viktig møteplass for næringa. Her treffer du oppdrettere, leverandørindustri, offentlige myndigheter og forskere.  

Fordeling påmeldinger: