Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?

Bygging av nye store settefiskanlegg med RAS-teknologi fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig starter det første landbaserte matfiskanlegget siden 90-tallet opp i Fredrikstad. En økt landbasert produksjon av laks tvinger seg frem, samtidig som det bygges matfiskanlegg for laks utenfor Norge.  Hvilke teknologiske og biologiske utfordringer må løses i fremtiden?

Bygging av nye store settefiskanlegg med RAS-teknologi fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig starter det første landbaserte matfiskanlegget siden 90-tallet opp i Fredrikstad. En økt landbasert produksjon av laks tvinger seg frem, samtidig som det bygges matfiskanlegg for laks utenfor Norge.  Hvilke teknologiske og biologiske utfordringer må løses i fremtiden? Hva vil nytt regelverk, standarder og forskrifter få å si for utviklingen fremover? Hvilke nye metoder og løsninger er tatt i bruk? Dette og mer til vil du få svar på under TEKSET 2019. 

TEKSET 2019 vil inneholde innlegg om teknologiske og biologiske utfordringer i landbasert settefisk og matfiskproduksjon og blant annet ta opp følgende problemstillinger: 

  • hvordan unngå utfordringene med H2S i RAS?  
  • er det nok brønnbåtkapasitet ved innføring av nytt regelverk for transport av fisk?  
  • er det bare å kutte ut lys-styring og gå over til kontinuerlig lys?  
  • er kjønnsmodning på vei til å bli ett problem igjen?   
  • økende forekomst av nefrokalsinose? 
  • hvordan håndtere stor fisk på land?
  • hvordan oppfylle rensekrav for nye settefiskanlegg og landbasert oppdrett?  

TEKSET 2019 går av stabelen 12-13. februar på Clarion Hotel & Congress Trondheim, og er en av de største møteplassene for settefisknæringa, med over 400 deltagere sist konferanse. TESKET 2019 blir en konferanse i god TEKSET-ånd med gode faglige innlegg fra næringa selv, forskere, veterinærer og leverandører, samt gode diskusjoner rundt bordene.  

Velkommen til TEKSET 2019!