Totalt 260 påmeldte

Ved utløp av påmeldingsfristen endte antall deltakere på 260. Et meget godt grunnlag for to utbytterike dager er dermed lagt.                    

Ved utløp av påmeldingsfristen endte antall deltakere på 260. Et meget godt grunnlag for to utbytterike dager er dermed lagt.