Tiden er inne for ny innovasjon i settefiskproduksjonen

Nærmere 200 påmeldte til  TEKSET 2014 bekrefter at næringen ønsker fokus på teknologisk innovasjon i settefisknæringen. Deltakerne vil samles for å diskutere dagens utfordringer og morgendagens løsninger.                    

Nærmere 200 påmeldte til  TEKSET 2014 bekrefter at næringen ønsker fokus på teknologisk innovasjon i settefisknæringen. Deltakerne vil samles for å diskutere dagens utfordringer og morgendagens løsninger.