TEKSET – Innovasjon for settefisk

Velkommen til TEKSET – Innovasjon for settefisk.

TEKSET 2018 arrangeres 13. og 14. februar 2018 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 og er nå en viktig arena for aktører i norsk oppdrettsnæring  der utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefisk og landbaserte anlegg tas opp.  Arrangementet samler årlig rundt 250 deltagere og er et søsterarrangement til TEKMAR, som i hovedsak omhandler sjøbasert teknologi.

En bredt sammensatt programkomitè bidrar hvert år i arbeidet med å bestemme aktuelt tema. På bakgrunn av dette blir et dagsaktuelt sydd sammen. Målet er hvert år å gi deltakerne faglig påfyll, gode diskusjoner rundt bordene og mye tid til nettverksbygging. Målgrupper for konferansen er oppdrettsselskaper, leverandører fra egen næring og andre bransjer, forskning, forvaltning og virkemiddelapparat. Konferansen har også åpnet for en liten studentkvote.