TEKSET 2021 Digital

Konferansevideo

Leverandøroversikt    Deltakerliste

 

08:30 – 09:00: Ombordstigning
09:00 – 09:05: Åpning fra TEKSET studio og velkommen til TEKSET 2021. Kort om dagen, gjennomføringsplan og praktisk informasjon. Møteleder og TEKSET-koordinator Øyvind Hilmarsen

Øyvind Hilmarsen

Stilling: Senior forretningsutvikler

Utdanning: Ingeniør i Havbruksteknologi og Cand. Scient Akvakultur

Fagfelt: landbasert oppdrett, RAS, lukke anlegg, bruk av næringsstoffer fra oppdrett

Bio: Erfaring fra produksjon i havbruk, teknologiutvikling, konsulent,

09:05 – 09:20: Ny havbruksstrategi – tilrettelegging for vekst og verdiskaping. Åpning ved Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

Stilling: Fiskeri- og sjømatminister

Utdanning: Fiskeriøkonom fra Høgskolen i Bodø

Bio: Tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet. Har vært administrerende direktør i Indre Salten Energi AS. Politisk erfaring fra kommunestyret i Bodø gjennom 24 år.

09:20 – 09:35: Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon – hvordan kan settefisk bidra? Seniorrådgiver Jørund S. Larsen, BDO

 Jørund S. Larsen

Stilling: Senior Manager på sjømatteamet i BDO AS

Utdanning: Cand. Scient i akvatisk fysiologi fra Norges Fiskerihøgskole og senere executive MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole

Tidligere yrkesbakgrunn: Avdelingsingeniør NTNU, regionssjef i Sjømat Norge og produksjonssjef i Mowi Region Midt

Fagfelt: Produksjon, ledelse, samfunnskontakt, utvikling og prosjektledelse innen havbruk

09:35 – 09:50: Hvordan knytte sammen vannkvalitets- og produksjonsdata hos settefisk med prestasjoner og overlevelse i sjø? Markedsjef Marte Lund Myran, Norwegian Seafood Trust og Ketil Eritzland, leder innsikt region øst Atea

Marte Lund Myran

Stilling: Markedssjef Norwegian Seafood Trust

Utdanning: Jus, Markedskommunikasjon og Prosjektledelse

Fagfelt: Teknologi og havbruk

Bio: Erfaring fra Teknologiske prosjekter.

Kjetil Eritzland

Stilling: Principal Architect, Atea

Utdanning: Cand. Mag., matematikk og informatikk

Fagfelt: Information Management

Bio: Erfaring fra datainnsamlings- og analyseprosjekter innen blant annet fiskeoppdrett, varehandel, industri og offentlig sektor.

09:50 – 10:05: Veien til helrobotisert og fullautomatisert settefiskproduksjon. Master of Sience Espen Eilertsen, SINTEF Ocean

Espen Eilertsen

Stilling: Master of science, SINTEF Ocean

Utdanning: M.sc kybernetikk (NTNU)

Fagfelt: Havbruksoperasjoner og -robotikk

Bio: Jobbet med forskning i SINTEF Ocean siden 2019. Interesse for robotikk og autonomi.

10:05 – 10:20: Alt er ikke RAS- alternativt konsept for landbasert matfiskoppdrett av laks. Produksjonssjef Olav J. Lyngstad, Salmon Evolution AS

Olav Johan Lyngstad

Stilling: Produksjonssjef, Salmon Evolution

Utdanning: M. Sc. Akvakultur, Norges Fiskerihøyskole / Universitetet i Tromsø

Bio: Produksjonssjef, Salmon Evolution siden 2019. Mange år i Kveiteoppdrett i landbaserte anlegg, Norge og Kanada

10:20 – 10:30: Pause
10:30 – 10:45: Ny teknologi for sanntidsmåling av H2S og andre vannkvalitetparameter i settefiskproduksjon. Daglig leder Eldar Lien, Searas AS

Eldar K. Lien

Stilling: Daglig Leder Searas

Utdanning: Teknisk Fysikk NTH, RAS kurs NTNU 2019

Fagfelt: Materialteknologi og Instrumentering

Bio: Erfaring fra seismisk datainnsamling, sensorikk, geofysikk, marine operasjoner, produktutvikling, gründervirksomhet

10:45 – 11:00: Mikrobiell forsterkning er viktigere enn du tror. Fish health biologist Ragnhild Hanche-Olsen, Previwo

Ragnhild Hanche-Olsen

Stilling: Teknisk ansvarlig, Previwo

Utdanning: Fiskehelsebiolog

Fagfelt: forebyggende fiskehelse

Bio: fiskehelsetjeneste, helseansvarlig stamfisk, klinisk forsker i legemiddelindustrien, politisk arbeid i Tekna Havbruk og Fiskehelse

11:00 – 11:15: Nye krav i transportforskrift for settefisktransport. Ivaretas biosikkerheten i praksis? Spesialinspektør/Veterinær Aud Skrudland, Mattilsynet Region midt.

Aud Skrudland

Stilling: Spesialinspektør, Mattilsynet Region Midt.

Utdanning: Veterinær, spesialist fiskesykdommer. Offentlig rett og markedsføring.

Fagfelt: Forvaltning av fiskehelse og fiskevelferd.

Bio: Erfaring fra fiskehelsetjenester, undervising, fôrindustri med legemiddelproduksjon, forvaltning, lokalpolitikk og styreverv innen bank og finans og Forskningsrådet.

11:15 – 11:30: Er nefrokalsinose en bidragsyter til dødelighet hos laks? Doktorgradskandidat Christine Klykken, Aqua Kompetanse AS

Christine Klykken

Stilling: NæringsPhD-kandidat, Aqua Kompetanse AS / NTNU

Utdanning: Toksikolog, M.Sc

Fagfelt: Forskning og utvikling i havbruk

Bio: Erfaring fra forskning, rådgivning , forvaltning og undervisning.

11:30 – 11:45: Biosikkerheit i RAS - det optimale samspelet mellom teknologi og biologi - Korleis reduserar ein risikoen for ILA HPR0? Fagansvarlig fiskehelse Frode Finne-Fridell, KrügerKaldnes

Frode Finne-Fridell

Stilling: Fagansvarleg fiskehelse Krüger Kaldnes

Utdanning: Fiskehelsebiolog

Fagfelt: Fiskehelse, biosikkerheit

Bio: Fiskehelse og fiskevelferd. Erfaring frå anvendt forskning og utvikling på fiskesjukdommar og fiskehelsearbeid frå Noreg og Chile. Erfaring frå prosess og biosikkerheit i RAS anlegg.

11:45 – 11:55: Pause
11:55 – 12:10: Utsettstidspunkt og utsettsstørrelse: betydning for velferd og helse ved vinterutsett i 2020. Forsker Mette Remen, Akvaplan-niva AS

Mette Remmen

Stilling: Seniorforsker/rådgiver, Seksjon for Innovasjon og nye arter, Akvaplan-niva AS

Utdanning: PhD Havbruksbiologi (UiB 2012)

Fagfelt: Interaksjoner mellom produksjonsbetingelser og fysiologi, prestasjon og velferd i fiskeoppdrett

Bio: Stipendiat/Postdoc i Dyrevelferdsgruppa ved Havforskningsinstituttet (2007-2015), Forsker/rådgiver hos Akvaplan-niva, Trondheim (siden 2015).

12:10 – 12:25: Teknologiske og biologiske utfordringer med lukka anlegg i sjø. Erfaringer med helse og velferd i lukkede merder hos Akvafuture AS. Forsker Arve Nilsen, Veterinærinstituttet

Arve Nilsen

Stilling: Veterinær og forsker, Veterinærinstituttet

Utdanning: Veterinær, PhD fiskehelse

Fagfelt: Forskning og utvikling innen havbruk

Bio: Diagnostikk og patologi, fiskehelsetjeneste, annen veterinærpraksis, næringsmiddeltilsyn, forsker

12:25 – 12:55: Diskusjon Hvordan kan settefisk bidra til redusert dødelighet i sjø?
12:55 – 13:00: Avslutning