TEKSET 2016

Her finner du foredragene fra konferansen

Divisjonsopprykk – Gå for gull!

Tirsdag, 2. februar 2016

SESJON 1: Velkommen og motivasjon.

SESJON 2: Hvordan sikre gullet? Håndtering, vann og avlsmateriale

Onsdag, 3. februar 2016

SESJON 3: Settefisknæringens nye gull?