TEKSET 2015 – Program under utarbeidelse

Det jobbes nå knallhardt med program for TEKSET 2015. Konferansen vil arrangeres 3. og 4. februar 2015 på samme sted som i 2014. Årets fokus vil rettes mot oppdrett av postsmolt både i sjø og på land og forvaltningens rolle i dette. I tillegg vil det være egne bolker som omhandler biosikkerhet og rømming. Med dagens […]

Det jobbes nå knallhardt med program for TEKSET 2015. Konferansen vil arrangeres 3. og 4. februar 2015 på samme sted som i 2014. Årets fokus vil rettes mot oppdrett av postsmolt både i sjø og på land og forvaltningens rolle i dette. I tillegg vil det være egne bolker som omhandler biosikkerhet og rømming. Med dagens store fokus på å legge en større del av produksjonen i lukkede system tror vi dette vil være tema som engasjerer. Her blir det rom for diskusjon om hvilke løsninger som fungerer/ikke fungerer samt erfaringsutveksling.