TEKSET 2014 ble en suksess

I løpet av TEKSET 2014 fikk 250 deltakere presentert til sammen 23 innlegg som basis for sju diskusjoner. Positive tilbakemeldinger er mottatt fra oppdrettere, forvaltning og leverandørindustrien med hensyn på tema og arrangementsform.                              

I løpet av TEKSET 2014 fikk 250 deltakere presentert til sammen 23 innlegg som basis for sju diskusjoner. Positive tilbakemeldinger er mottatt fra oppdrettere, forvaltning og leverandørindustrien med hensyn på tema og arrangementsform.