Takk for i år!

TEKSET 2020 – «Er norsk settefiskproduksjon så god som vi tror» er vel overstått. Vi har hatt to interessante dager i Trondheim med over 400 deltagere – ny rekord.

TEKSET 2020 – «Er norsk settefiskproduksjon så god som vi tror» er vel overstått. Vi har hatt to interessante dager i Trondheim med over 400 deltagere – ny rekord.

TEKSET 2020 satte fokus på innovasjon i settefisk og landbasert oppdrett. Tema som ble diskutert var dyrevelferd, digitalisering, energiforbruk og energieffektivisering i RAS, membranfiltrering, hvordan skaffe rett kompetanse på RAS, hva er sikre CO2-nivåer for oppdrett av laks, ulik geografisk praktisering av regelverk for utslipp, ny metode for måling og beregning av utslipp fra oppdrett, den evinnelige brukstillatelsen og veilederen er endelig avklart, HMS omkring ulykker/brann, smoltifisering, postsmoltprestasjoner i sjø og genetisk forbedring hos laks.

Konferansen ble avsluttet med en egen sesjon om utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. Temaer som ble presentert var biogassproduksjon, ny marin bioproduksjon av lavtrofiske organismer, akvaponi og produksjon av insekter. Dette kan være måter å skape enda større verdier av oppdrett i fremtiden, og et nytt grunnlag for produksjon av mat, innovasjoner og smarte løsninger.

Egne arbeidsmøter

Til våren arrangeres det egne arbeidsmøter omkring utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. Ta kontakt med oyvind.hilmarsen@sintef.no hvis du ønsker ytterligere informasjon om dette. Har du forslag til tema og presentasjoner for TEKSET 2021, send gjerne innspill til samme e-postadresse.

Presentasjoner

Presentasjoner og bilder fra TEKSET 2020 finner du her.  

Ønsker du siste nytt om TEKSET og informasjon om åpning av registrering for TEKSET 2021, 16.-17. februar 2021, abonner på vårt nyhetsbrev