Studentrekrutteringen er i gang

TEKSET 2017 inviterer studenter fra høyere utdanning til å delta på hele arrangementet.

TEKSET 2017 inviterer studenter fra høyere utdanning til å delta på hele arrangementet. Målet er å gi en innføring i settefisknæringen og de arbeidsområdene som finnes der. Kanskje kan vi trigge en interesse hos noen. Tiltaket er støttet av oppdrettsbedriftene i programkomiteen og koordineres av NCE Aquatech Cluster.