Studentrekrutteringen er i gang

TEKSET 2016 inviterer studenter fra høyere utdanning til å delta på hele arrangementet. Målet er å gi en innføring i settefisknæringen og de arbeidsområdene som finnes der. Kanskje kan vi trigge en interesse hos noen. Tiltaket er støttet av oppdrettsbedriftene i programkomiteen:        

TEKSET 2016 inviterer studenter fra høyere utdanning til å delta på hele arrangementet. Målet er å gi en innføring i settefisknæringen og de arbeidsområdene som finnes der. Kanskje kan vi trigge en interesse hos noen. Tiltaket er støttet av oppdrettsbedriftene i programkomiteen:

Oppdrettere 2