Stor interesse for TEKSET 2017

Allerede tre uker før påmeldingsfristen har vi passert 200 deltagere på årets konferanse

Allerede tre uker før påmeldingsfristen har vi passert 200 deltagere på årets konferanse (14.-15. Februar), sier TEKSET koordinator Trond W. Rosten fra SINTEF Ocean.  Fjorårets TEKSET samlet 250 deltagere, men det er store muligheter for at vi kommer til å bli flere deltagere i år.  Vi skal gjøre vårt ytterste for at alle som vil være med får plass, så det er bare å melde seg på, lover Trond W. Rosten. Veldig artig og ikke minst viktig, at så mange er interessert i å diskutere innovasjons- og utviklingsbehov i settefiskbransjen. Jeg tror dette reflekterer at TEKSET har blitt en viktig arena for settefisknæringen på samme måte som TEKMAR er det for matfisknæringen.  Årets program fenger, fortsetter Rosten.  Den røde tråden er lukket produksjon. Vi omhandler både RAS anlegg, gjenbruksanlegg, brønnbåt og semilukkede post-smoltanlegg. Det er mange innlegg om vannkvalitet og bakteriell kontroll og slambehandling følges opp fra fjorårets konferanse.  Det blir spennende bedrifts- og gründer presentasjoner og innlegg fra både myndigheter og finansnæring.  Jeg er veldig fornøyd med at vi også i år får til et sponset opplegg for studenter. Viktig å få neste generasjons fagfolk tidlig på banen i forhold til næringens ståsted og behov avslutter Rosten.