Stor deltakelse fra oppdretterne på 5-årsjubileet for TEKSET

Interessen er  stor for å diskutere hvordan teknologisk innovasjon endrer behovet for kompetanse på settefiskanleggene. Allerede fire uker før påmeldingsfristen har vi passert 200 deltagere. 40 % av de påmeldte er fra settefiskproduserende selskaper. 50 % er fra leverandører og 7% er fra myndigheter/forvaltning, 3% er fra FoU. Som i fjor forventes det også stor deltakelse […]

Interessen er  stor for å diskutere hvordan teknologisk innovasjon endrer behovet for kompetanse på settefiskanleggene.

Allerede fire uker før påmeldingsfristen har vi passert 200 deltagere. 40 % av de påmeldte er fra settefiskproduserende selskaper. 50 % er fra leverandører og 7% er fra myndigheter/forvaltning, 3% er fra FoU.

Som i fjor forventes det også stor deltakelse fra studenter.

Sikre deg en plass nå.

Meld deg på her