Stor deltagelse fra næringa på TEKSET 2019

Det er venteliste for å delta under hele konferansen, men erfaringsmessig skjer det litt endringer opp mot konferansen, så vi oppfordrer fortsatt til å melde seg på. Vi forsøker også å få så mange som mulig inn i konferansesalen, slik at flest mulig kan få delta.

TEKSET 2019 – «Må all vekst i norsk oppdrett skje på land?» –  opplever stor interesse fra oppdrettsnæringa. Det er venteliste for å delta under hele konferansen, men erfaringsmessig skjer det litt endringer opp mot konferansen, så vi oppfordrer fortsatt til å melde seg på. Vi forsøker også å få så mange som mulig inn i konferansesalen, slik at flest mulig kan få delta.

TEKSET opplever fortsatt stor interesse fra oppdretterne der 37 prosent kommer fra næringen, 48 prosent fra leverandørene, mens resten av deltageren kommer fra FOU, det offentlige, samt en egen studentdelegasjon. Er du ute etter fremtidens arbeidstagere, finner du dem på TEKSET 2019.

Vi ser frem til interessante dager, med fokus på utfordringer med stor fisk på land, RAS, H2S, nye sykdomsutfordringer, kjønnsmodning, smoltifisering, automatisk karvask, veilederen til NS9416, dokumentasjon av rensekrav og hvordan de lykkes med landbasert matfiskoppdrett av tunfisk, røye og ørret i andre land.

Vi ser frem til å møtes på TEKSET i Trondheim 12-13 februar.