Settefiskforum i Bodø 21-22. september; Svinn og slam!

NCE Aquaculture (NCEA) og Skretting ønsker velkommen til Settefiskforum 2015. Denne samlingen skal fungere som en arena for videreføring av viktige tema fra TEKSET 2015. Flere forslag og behov identifiseres i løpet av TEKSET og det virker som det er vilje til å gå videre med konkrete prosjekter. Fokus for 2015 var produksjon av stor settefisk, […]

NCE Aquaculture (NCEA) og Skretting ønsker velkommen til Settefiskforum 2015. Denne samlingen skal fungere som en arena for videreføring av viktige tema fra TEKSET 2015. Flere forslag og behov identifiseres i løpet av TEKSET og det virker som det er vilje til å gå videre med konkrete prosjekter. Fokus for 2015 var produksjon av stor settefisk, men de fleste så at en forbedring av eksisterende problem er en forutsetning for å kunne bygge større settefiskanlegg og produsere stor settefisk. Dette fører oss tilbake til to problem som det ikke er satt nok fokus på og hvor det fortsatt er rom for bedre løsninger:

1)      Svinn i settefiskproduksjon – fra rogn til 30 dager i sjø.

2)      Utnyttelse av slam fra avløpsrensing – helintegrerte løsninger med fokus på nytteverdi.

Gode innledere vil introdusere tematikkene og snakke om status per i dag. Etter innledningen vil det bli gruppearbeid med mål om å utarbeide prosjektskisser. Gruppene vil bli satt sammen slik at ulike miljø er representert og dermed øke læringsutbyttet og prosjektkredibiliteten.

Resultatet vil bli en portefølje med prosjektskisser som vil forme utgangspunktet for søknader mot Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre aktuelle virkemidler for å drive innovasjonsprosessen. Alle deltakere vil få tilgang til oppsummeringen og vil kunne gi innspill på hvilke prosjekt de eventuelt ønsker å være en del av i et videre søknadsforløp.

Settefiskforumets overordnede mål er etablering av praktisk rettede prosjekter basert på aktuelle problemstillinger. NCEA stiller derfor forprosjektmidler på 2 x 50.000 til rådighet, for å mobilisere ressurser og fagpersonell til innovasjonsprosjekter som bedriftene kan jobbe videre med.

Vi tar sikte på stort engasjement og vilje til å diskutere konkrete prosjekt slik at man kommer videre med de to nevnte problemstillingene. Vi ser fram til to spennende dager i Bodø!

Program og påmelding finner du her.