Stor settefisk og rømming, telling, sporing

I forbindelse med Stortingsmeldingen som kommer til høsten ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle se på hvordan lukka anlegg på land skal administreres. Konklusjonen fra dette utvalget var at etableringer ikke bør antallsbegrenses, og bør kunne skje uten vederlag til staten. Hvordan vil dette kunne påvirke settefiskproduksjonen og strukturen i næringen? Vil en forlenget […]

I forbindelse med Stortingsmeldingen som kommer til høsten ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle se på hvordan lukka anlegg på land skal administreres. Konklusjonen fra dette utvalget var at etableringer ikke bør antallsbegrenses, og bør kunne skje uten vederlag til staten. Hvordan vil dette kunne påvirke settefiskproduksjonen og strukturen i næringen? Vil en forlenget produksjonstid på land være et bidrag til å redusere mengden rømt fisk, og gjøre næringen mer robust mot lakselus?

I en rapport utarbeidet av NINA viser overvåkningsfiske at 31 % av rømt oppdrettslaks har rømt som smolt eller post-smolt. På TEKSET 2015 vil SINTEF fiskeri og havbruk presentere en ny metode for å beregne sammenhengen mellom smoltstørrelse og maskestørrelse i forhold til rømningsfare.

Oppdrettsnæringen har selv klaget på kontroll med antall fisk og peker på for dårlig telleteknologi som underliggende årsak. To leverandører kommer for å svare og fortelle om sine visjoner for framtiden.

Publikumsopinionen står sterkt i forhold til å få på plass en enkel og sikker sporingsmetodikk for rømt laks. Under TEKSET 2015 vil villfiskindustriens syn på saken bli presentert, samt at flere sporingsteknikker vil bli debattert.