Rapport fra TEKSET 2016 publisert

Her kan dere lese oppsummeringen fra TEKSET 2016.

Vi har gleden av å presentere oppsummeringen fra årets TEKSET konferanse.  Med 250 deltagere og aktuelle hovedtema på håndtering, vannkvalitet, avlsmateriale og slam var engasjementet stort. I oppsummeringen kan du lese om hva deltagerne har diskutert og foreslått som fokusområder innenfor sju områder (1) Samarbeid næring og forvaltning, (2) Reduksjon av dødelighet og svinn, (3) Behov for nye teknologiske løsninger, (4) Avlsutfordringer, (5) Miljø, omdømme, gjenbruk, (6) Verdi av slam, (7) Nye løsninger avløpsrensing og slam, samt ønsker for TEKSET 2017.  TEKSET 2016 rapporten finner du her.