Programmet for TEKSET 2022 er klart

Programmet for TEKSET 2022 «Norsk settefiskproduksjon – en suksessoppskrift for fremtiden?» er klart.

Klikk her for å lese hele programmet

TEKSET vil i år handle om status for norsk smoltproduksjon, hva utfordringene er og hvilke løsninger som finnes. Det vil bli fokusert på nye teknologiske og biologiske utfordringer for settefiskproduksjon i RAS og i lukkede anlegg i sjø. Det vil bli sett på hele verdikjeden fra stamfisk, epigenetikk, egg og off-season produksjon til smoltifisering og overføring til sjøfasen. Videre vil det bli innlegg om økt bærekraft og sirkulær økonomi, samt bruk av produksjonsdata.

Ønsker du å delta på TEKSET, bør du være rask til å melde deg på. Dersom du ønsker å profilere din bedrift er fremdeles ledige standplasser, som gir god mulighet for å profilere din bedrift.

Nytt av året er et eget koblingsarrangement mellom studenter og bedrifter.

Har du spørsmål om dette eller annet, ta kontakt med oyvind.hilmarsen@sintef.no

Klikk her for å melde deg på

Vi gleder oss til å igjen møtes fysisk i Trondheim, i god TEKSET-ånd.

Vel møtt!

For Programkomiteen i TEKSET
Øyvind Hilmarsen