Programmet for TEKSET 2021 er nå klart!

TEKSET digital 2021 «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?» går av stabelen 16. februar fra kl 09-13. […]


TEKSET digital 2021 vil bli åpnet av Fiskeri – og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, som har lansert utarbeidelse av en ny havbruksstrategi og er utfordret på å si om det fører til mer oppdrett i lukkede oppdrettsystemer. Dette vil bli etterfulgt av innlegg på hvordan settefiskfasen kan bidra til økt biosikkerhet i lakseproduksjonen og de nye krav til vannbehandling i brønnbåt. 

TEKSET 2021 vil videre presentere innlegg om hvordan teknologiutviklingen, økt automatisering og bruk av roboter vil endre settefiskproduksjonen i fremtiden, og hvordan ny teknologi kan se sammenhenger i prestasjoner, og spore settefisk fra landfasen til sjøfasen. Det vil også bli presentert nye metoder for bakteriell forsterkning av settefisk for å skape en mer robust fisk for sjøfasen. Etter dette vil det fokuseres på design av RAS-anlegg for økt biosikkerhet og redusert risiko for sykdom. 

Det vil bli egne innlegg for temaer som ny metode for sanntidsmåling av H2S og andre vannkvalitetsparametere, fiskehelse, nefrokalsinose og betydningen av utsettstidspunkt og utsettsstørrelse for prestasjoner i sjø.  

TEKSET 2021 vil bli avsluttet med en diskusjon omkring hvordan settefiskproduksjonen kan bidra til redusert dødelighet og bedre prestasjoner i sjø.

Detaljert program for TEKSET 2021 finner du her.


Vel møtt!