Påmeldingen er åpen!

Hovedtema for TEKSET2020 er nå klare. Følgende tema vil bli belyst og tatt opp

Hovedtema er:   

  • overordnet status for norsk settefiskproduksjon 
  • energiforbruk i RAS og online måling av vannkvalitet  
  • hvordan skaffe riktig og nok kompetanse til alle de RAS-anlegg som bygges 
  • vannkvalitetCO2-nivå og drift av biofilter  
  • nye offentlige regler og praktisering av rensekrav  
  • utfordringer med smoltifisering og nye metoder 
  • utnyttelse av organiske materiale og næringsstoffer fra settefisk til ny industri 

TEKSET har utviklet seg til å bli den største årlige settefiskkonferansen i Norge og en viktig møteplass for næringa. Konseptet med korte presise innlegg fra oppdrettere, leverandører, forskning og offentlig forvaltning – kombinert med gode diskusjoner rundt bordene, har vist seg å være et konsept deltagerne setter pris på. Fokuset er hele tiden på innovasjon og nyskaping som bringer næringa fremover.  

Påmelding er åpen for deltager og utstiller for TEKSET 2020.  

Meld deg på her