Påmeldingen for 2016 er åpnet!

Foreløpig program er på trappene og vil publiseres straks. Ett tema denne gang skal være status på gjengangerproblemet slam. Det vil også bli tatt opp en rekke nye teknologier for vannbehandling og sikring av biomasse i anlegget. Med fokus på erfaringer, ideer og løsninger vil sentrale spørsmål bli belyst: Kan avløpsvann bli en inntektskilde? Hvordan […]

Foreløpig program er på trappene og vil publiseres straks. Ett tema denne gang skal være status på gjengangerproblemet slam. Det vil også bli tatt opp en rekke nye teknologier for vannbehandling og sikring av biomasse i anlegget.

Med fokus på erfaringer, ideer og løsninger vil sentrale spørsmål bli belyst:

  • Kan avløpsvann bli en inntektskilde?
  • Hvordan overvåker vi biomassen mer effektivt?
  • Hvilke krav til ombygging følger av NS 9416?
  • Kan avl løse mange av de store problemene?
  • Hvordan skal logistikkutfordringer med avløpsslam løses?

Meld deg på her.