Påmelding til TEKSET 2023 er åpnet!

TEKSET arrangeres 14.-15 fabruar 2023 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Det er 10 år siden første TEKSET ble arrangert, og i løpet av disse årene har TEKSET utviklet seg til Norges største årlige settefiskkonferanse. Konferansen blir en stadig viktigere møteplass for næringa.

Stine Wiborg Dahle, seniorforsker i SINTEF Ocean, har tatt over som leder av TEKSET etter at Øyvind Hilmarsen startet som Fagsjef Havbruk i FHF. Øyvind er fortsatt med som FHFs representant i programkomiteen.

I programkomiteen jobbes det med å ferdigstille programmet med gode og tidsaktuelle innlegg fra oppdretterne, leverandører, forskning og offentlig forvaltning, som er viktig for settefisknæringa. Et naturlig tema i år er bærekraft og energi, men også prosjektering av anlegg og byggeprosessen. Programmet for TEKSET 2023 vil også inneholde presentasjoner om hvordan sikre god kontroll i produksjonen gjennom hele verdikjeden og om ny, aktuell teknologi. Detaljert program for TEKSET 2023 vil være klart rett over nyttår.

Vi vil også i år ha et koblingsarrangement for studenter fra NTNU og bedrifter, huk av i påmeldigsskjemaet for å delta.

Det er mulig å få Early-Bird-pris ved på melding før 20. desember 2022.