Over 280 påmeldte til årets TEKSET, meld deg på du også!

TEKSET digital 2021 «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?» går av stabelen 16. februar fra kl 09-13. Det er allerede over 280 påmeldte. TEKSET digital 2021 vil fokusere på en helhetlig produksjon av laks og hvordan settefiskproduksjon kan bidra til redusert dødelighet i norsk lakseproduksjon. […]

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil presentere tanker omkring ny havbruksstrategi og tilrettelegging for vekst og verdiskapning. Det vil videre bli innlegg om biosikkerhet, sporing av settefisk og produksjonsdata fra land til sjø, automatisering av settefiskproduksjon, nye målemetoder for H2S og vannkvalitet, bakteriell forsterkning av settefisk, design av RAS-anlegg for redusert risiko for sykdom, biosikkerhet og brønnbåttransport, nefrokalsinose, utsettstidspunkt og utsettstørrelse, samt produksjon av laks i lukka anlegg i sjø.

TEKSET 2021 vil bli avsluttet med en diskusjon omkring hvordan settefiskproduksjonen kan bidra til redusert dødelighet og bedre prestasjoner i sjø og om lukka anlegg i sjø vil være en del av løsningen.

Her finner du programmet for TEKSET Digital 2021

Vel møtt!

PÅMELDING

Det er enda noen sponsede studentplasser tilgjengelig, følg denne linken for påmelding:   https://aquatechcluster.no/2021/02/studentdeltakelse-pa-tekset-2021/