Arkiv

Dato for TEKSET 2015

Stor interesse og et vellykket arrangement gir mersmak. Dato for neste års TEKSET ble derfor bestemt allerede ved konferansens slutt. Sett av tirsdag 3. og onsdag 4. februar 2015 allerede nå.                      

Totalt 260 påmeldte

Ved utløp av påmeldingsfristen endte antall deltakere på 260. Et meget godt grunnlag for to utbytterike dager er dermed lagt.                    

75 % industrideltakere

Deltakere fra industrien utgjør per i dag 75 % av antall påmeldte til årets TEKSET. Dette viser viktigheten av en møtearena for oppdrettere og leverandører. Øvrige påmeldte er FoU-bedrifter og forvaltning.                  

Tiden er inne for ny innovasjon i settefiskproduksjonen

Nærmere 200 påmeldte til  TEKSET 2014 bekrefter at næringen ønsker fokus på teknologisk innovasjon i settefisknæringen. Deltakerne vil samles for å diskutere dagens utfordringer og morgendagens løsninger.