Arkiv

Få med deg TEKMAR 1. og 2. desember

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 13. gang, – tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Et spennende og tidsaktuelt program er under utarbeidelse! I år opererer vi under en hovedtittel som berører hele laksenæringen: «Dopet på høy laksepris – kan økte produksjonskostnader og grønnere profil […]

Settefiskforum i Bodø 21-22. september; Svinn og slam!

NCE Aquaculture (NCEA) og Skretting ønsker velkommen til Settefiskforum 2015. Denne samlingen skal fungere som en arena for videreføring av viktige tema fra TEKSET 2015. Flere forslag og behov identifiseres i løpet av TEKSET og det virker som det er vilje til å gå videre med konkrete prosjekter. Fokus for 2015 var produksjon av stor settefisk, […]

Foredragsholdere i media etter TEKSET 2015

Intrafish laget flere saker med foredragholdere fra TEKSET etter innleggene på konferansen: Einar Stephansen: http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1405868.ece Nils Ole Klevjer: http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1405843.ece Jan Harald Hauvik: http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1405746.ece Sverre Refsum: http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1405736.ece Svein Martinsen: http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1405684.ece  

TEKSET 2016

Vi ønsker å etablere TEKSET som en årlig møteplass for settefisknæringen og dato for TEKSET 2016 blir den 2. og 3. februar 2016. Tematikk og detaljer rundt denne vil komme i løpet av høsten 2015. Håper å se dere alle der.                      

Foredragene for TEKSET 2015 er lagt ut

Foredragene fra TEKSET 2015 er nå publisert her. Takk til alle for deltakelse og bidrag inn i diskusjonene. Vi har fått mange innspill under hver diskusjon og disse skal sammenfattes i en rapport som blir klar i løpet av våren. Denne vil publiseres på hjemmesiden.                    

Påmeldingen rundet 200

Påmeldingen har i innspurtsuken nå rundet 200 og fordelingen ser slik ut: TEKSET gir deg unik anledning til å møte oppdrettere, utstyrsleverandører, forskere og offentlige myndigheter tilknyttet settefisknæringen. Velkommen!

Stor settefisk og rømming, telling, sporing

I forbindelse med Stortingsmeldingen som kommer til høsten ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle se på hvordan lukka anlegg på land skal administreres. Konklusjonen fra dette utvalget var at etableringer ikke bør antallsbegrenses, og bør kunne skje uten vederlag til staten. Hvordan vil dette kunne påvirke settefiskproduksjonen og strukturen i næringen? Vil en forlenget […]

150 påmeldte og diskusjonstema som sak både i DN og fiskemedia

TEKSET 2015 er i farta og antall deltagere er nå oppe i 150. En av innlederne er Direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm. Han ledet utvalget som 14. januar leverte sin rapport til departementet vedrørende produksjon i sjøvann på land. Denne skapte følgende oppslag i media: http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/01/14/2154/Oppdrett/fri-flyt-for-oppdrett-p-land http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=110146 http://www.ilaks.no/foreslar-frislipp-pa-land/ http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1404123.ece  Oppdatert fordeling på TEKSET 2015:  

TEKSET 2015 – Program under utarbeidelse

Det jobbes nå knallhardt med program for TEKSET 2015. Konferansen vil arrangeres 3. og 4. februar 2015 på samme sted som i 2014. Årets fokus vil rettes mot oppdrett av postsmolt både i sjø og på land og forvaltningens rolle i dette. I tillegg vil det være egne bolker som omhandler biosikkerhet og rømming. Med dagens […]

TEKSET 2014-rapporten er klar

RAS-teknologi og automatisert teknologi relatert til fiskevelferd er de to områdene som ble nevnt oftest som en viktig faktor for videre vekst i settefiskproduksjonen. Rapporten finner dere her: TEKSET 2014 rapport.