Arkiv

150 påmeldte og diskusjonstema som sak både i DN og fiskemedia

TEKSET 2015 er i farta og antall deltagere er nå oppe i 150. En av innlederne er Direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm. Han ledet utvalget som 14. januar leverte sin rapport til departementet vedrørende produksjon i sjøvann på land. Denne skapte følgende oppslag i media: http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/01/14/2154/Oppdrett/fri-flyt-for-oppdrett-p-land http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=110146 http://www.ilaks.no/foreslar-frislipp-pa-land/ http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1404123.ece  Oppdatert fordeling på TEKSET 2015:  

TEKSET 2015 – Program under utarbeidelse

Det jobbes nå knallhardt med program for TEKSET 2015. Konferansen vil arrangeres 3. og 4. februar 2015 på samme sted som i 2014. Årets fokus vil rettes mot oppdrett av postsmolt både i sjø og på land og forvaltningens rolle i dette. I tillegg vil det være egne bolker som omhandler biosikkerhet og rømming. Med dagens […]

TEKSET 2014-rapporten er klar

RAS-teknologi og automatisert teknologi relatert til fiskevelferd er de to områdene som ble nevnt oftest som en viktig faktor for videre vekst i settefiskproduksjonen. Rapporten finner dere her: TEKSET 2014 rapport.                    

TEKSET 2014 ble en suksess

I løpet av TEKSET 2014 fikk 250 deltakere presentert til sammen 23 innlegg som basis for sju diskusjoner. Positive tilbakemeldinger er mottatt fra oppdrettere, forvaltning og leverandørindustrien med hensyn på tema og arrangementsform.                              

Dato for TEKSET 2015

Stor interesse og et vellykket arrangement gir mersmak. Dato for neste års TEKSET ble derfor bestemt allerede ved konferansens slutt. Sett av tirsdag 3. og onsdag 4. februar 2015 allerede nå.                      

Totalt 260 påmeldte

Ved utløp av påmeldingsfristen endte antall deltakere på 260. Et meget godt grunnlag for to utbytterike dager er dermed lagt.                    

75 % industrideltakere

Deltakere fra industrien utgjør per i dag 75 % av antall påmeldte til årets TEKSET. Dette viser viktigheten av en møtearena for oppdrettere og leverandører. Øvrige påmeldte er FoU-bedrifter og forvaltning.                  

Tiden er inne for ny innovasjon i settefiskproduksjonen

Nærmere 200 påmeldte til  TEKSET 2014 bekrefter at næringen ønsker fokus på teknologisk innovasjon i settefisknæringen. Deltakerne vil samles for å diskutere dagens utfordringer og morgendagens løsninger.