Norsk settefisk-produksjon øker og fisken blir større på land

TEKSET 2019 vil bl.a. handle om teknologiske og biologiske utfordringer ved økt landbasert produksjon av settefisk, postsmolt og matfisk av laks. Konferansen vil ta opp utfordringene med: stor fisk, slam og, rensekrav, H2S, nye biologiske problemstillinger og logistikkutfordringer internt og eksternt på anlegg. Det vil også bli presentert erfaringer fra andre nasjoner med stor fisk på land.   

Veksten i landbasert oppdrettskapasitet i Norge ser ut til å fortsette. Dette er tema for årets TEKSET 2019 som har fått overskriften «Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?» Det bygges nye store landbaserte anlegg med stor kapasitet for produksjon av settefisk, postsmolt og matfisk. Denne trenden ser ikke ut til å stanse og vil erfaringsmessig bringer nye utfordringer for oppdrettsnæringen opp på agendaen.  

TEKSET 2019 vil bl.a. handle om teknologiske og biologiske utfordringer ved økt landbasert produksjon av settefisk, postsmolt og matfisk av laks. Konferansen vil ta opp utfordringene med: stor fisk, slam og, rensekrav, H2S, nye biologiske problemstillinger og logistikkutfordringer internt og eksternt på anlegg. Det vil også bli presentert erfaringer fra andre nasjoner med stor fisk på land.   

Konferansen er en av de største for settefisknæringen i Norge. I fjor samlet TEKSET om lag 350 deltagere, hovedsakelig fra næringen. Konferansen arrangeres for sjette gang i år i Trondheim den 12.-13. februar 2019 på Clarion Hotell & Congress Trondheim.  

Det er allerede nærmere 220 påmeldte og erfaringsmessig blir det ventelister for deltagere på TEKSET. Det er noen få plasser igjen for stand i mingleområdet. Meld deg på i dag og sikre deg plass.