Meld deg på TEKSET 2021 innen 10. januar for early-bird pris.

TEKSET digital 2021 «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?» går av stabelen 16. februar fra kl 09-13 og vil bli arrangert som en digital konferanse. Meld deg på innen 10. januar og spar 500 kr. TEKSET Digital 2021 vil sette søkelys på en helhetlig tankegang i produksjon […]

TEKSET digital 2021 «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?» går av stabelen 16. februar fra kl 09-13 og vil bli arrangert som en digital konferanse. Meld deg på innen 10. januar og spar 500 kr.


TEKSET Digital 2021 vil sette søkelys på en helhetlig tankegang i produksjon av settefisk gjennom biologiske og teknologiske løsninger for bedre fiskevelferd, vannkvalitet og biosikkerhet for å sikre gode prestasjoner i sjø. Hvordan kan settefiskproduksjonen bidra til redusert dødelighet i sjø? Endelig program vil bli offentliggjort i midten av januar.

Vi arbeider med å bevare de gode kvalitetene ved TEKSET også over i en digital konferanseflate. Vi vil fortsette med korte, konkrete innlegg fra oppdrettere, leverandører og forskere som presenterer nyvinninger fra næringa. Dersom du ønsker å profilere deg som leverandør er det mulighet for å kjøpe sponsorpakker, se nærmere i påmeldingsskjema for ulike alternativer, eller kontakt Mats Mulelid på mats.mulelid@sintef.no.

Påmelding er åpnet for deltagere og utstillere for TEKSET 2021.