Jubileumskonferanse med deltakerrekord

I alt 375 deltaker vil møtes på årets TEKSET.  Alt ligger til rette for gode innlegg og diskusjoner omkring innovasjon i settefisk. 

I alt 375 deltaker vil møtes på årets TEKSET.  Alt ligger til rette for gode innlegg og diskusjoner omkring innovasjon i settefisk.

Årets tema er Farten i settefisknæringen øker – Henger sjåfør og passasjer med?

Produksjon og utbygging av nye settefiskanlegg foregår i et stadig økende tempo og med det oppstår også utfordringene i et høyere tempo.

Det er derfor betimelig å spørre seg: Henger oppdrettere, leverandører og forvaltning med i tempoet?

Tema som vil bli diskutert er:

  • Settefiskproduksjon på rett vei? –  Vårt bidrag til å produsere en 5-kilos laks.
  • Innføringen av Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
  • Hvordan kan digitalisering gi næringen bedre verktøy.
  • Hvem skal vi ansette for å drifte fremtidens anlegg