Foredragene for TEKSET 2015 er lagt ut

Foredragene fra TEKSET 2015 er nå publisert her. Takk til alle for deltakelse og bidrag inn i diskusjonene. Vi har fått mange innspill under hver diskusjon og disse skal sammenfattes i en rapport som blir klar i løpet av våren. Denne vil publiseres på hjemmesiden.                    

Foredragene fra TEKSET 2015 er nå publisert her.

Takk til alle for deltakelse og bidrag inn i diskusjonene. Vi har fått mange innspill under hver diskusjon og disse skal sammenfattes i en rapport som blir klar i løpet av våren. Denne vil publiseres på hjemmesiden.