TEKSET 2018

Her finner du presentasjonene fra TEKSET

1 – Velkommen. Inkubering TEKSET 2018, Eskil Forås, Rambøll Norge på vegne av TEKSET-arrangør.

2 – Settefiskproduksjon før og nå – er vi på rett vei? Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

3 – Gir storsmoltproduksjonen et RAS av utfordringer?,  Per Anton Sæther

4 – Full fart fra start eller førstemann til mål – hva er den optimale produksjonsstrategien frem til 5 kg? Ole Marius Farstad, Fossing Storsmolt AS

5 – Fare for avskilting basert på ny teknisk forskrift – nødvendig for å heve næringen? Jon Eide Pettersen, Fiskeridirektoratet

6 – Hva betyr ny standard og forskrift i praksis? Klemet Steen, Lerøy Seafood Group ASA

7 – EU-kontroll av eksisterende settefiskanlegg – veileder for tilstandskontroll er under utarbeidelse. Jørgen Ranum Krokstad Norconsult AS

8 – Nybilgaranti – hvor enkelt kan dokumentasjon gjøres? Arild Heggland, DNV GL

9 – Dokumentasjon av delkomponenter i settefiskanlegg – hva gjør teknologiprodusentene for å løfte løsningen? Dag A. Davik, Brimer AS

10 – Er salaten vår nye nabo? Vibeke Evensen, Lotics AS

11 – Resirkulering av sjøvann – biosikkerhet og risiko. Astrid Buran Holan, AquaOptima AS

12 – Bakterieovervåking på karkanten – en ny mulighet for bedre kontroll i RAS-anlegg? Paula Rojas Tirado, NIVA

13 – Optisk måling av smoltifisering. Eirik Svendsen, SINTEF Ocean AS
14 – Hvordan har andre næringer utnyttet digitaliseringen? Geir Vevle, ACT Logimark AS

15 – Morgendagens settefiskanlegg – med adaptiv cruisekontroll. Inge Forseth, AKVA group ASA

16 – Hvordan bør de ansatte involveres i digitalisering? Håvard Sjøvoll, Eggs Design AS

17 – Bedre måling og kontroll via digitalisering og kompetanse, Endre Steigum

18 – Settefiskproduksjoni Distriks-Norge – pendlere og/eller lokalt ansatte,  Ole Christian Norvik, Norway Royal Salmon AS

19 – Førerkort for «RASere», Kari Johanne Kihle Attramadal, NTNU

20 – All inclusive – kjøpe nytt settefiskanlegg inklusive driftsleder? Heidi Kyvik, Krüger Kaldnes AS.

22 – Kompetanseløft – tid for å gire opp videregående utdanning? Ketil Heim Five

23 – Kompetanseløft – tid for å gire opp høyre utdanning? Alexandra Neyts, NTNU Brohode Havbruk 2050

24 – Hva kreves av morgendagens ingeniør? Tilla Øygard, Billund Aqua AS