Dette skjer på fagsesjon 4

I den siste fagsesjonen på TEKSET, onsdag 15. februar har vi stilt spørsmålet: Har vi god nok kontroll på produksjonen? Settefisknæringa er i kontinuerlig utvikling, men fortsatt er dødeligheten tidvis høy.

Dødelighet kan oppstå akutt, forårsaket av infeksiøse sykdommer og andre helseproblemer, biologisk og kjemisk vannkvalitet og ved teknisk svikt. Det vil være viktig å gi fisken de beste forhold i settefiskfasen for å sikre god velferd, og for å sikre en robust og frisk fisk i sjø, som presterer godt. Kan vi ta i bruk ny teknologi og kunstig intelligens for å sikre bedre fiskevelferd? Kan vi lære noe av egne data og sikre en bedre samhandling mellom land og sjø? Hvor høy er forekomst av ILAV i settefiskanlegg? Dette vil diskuteres på konferansens siste dag.

Velkommen til TEKSET!