Dette skjer på fagsesjon 3

I fagsesjon 3, vil den mye omtalte rognmangelen i næringa være tema. Det har blitt diskutert om dagens stamfisktillatelser er utdaterte og mangler en tilpasning til dagens produksjon som krever rognleveranser gjennom hele året for settefiskprodusentene.

I tillegg kom det flere ILA-utbrudd hos aktører med stamfisklisenser. Dette førte til at rognprodusentene gikk tom for rogn, som er en dramatisk situasjon for næringa i sin helhet. Resultatet er at det i dag må importeres rogn til oppdrettsnasjonen Norge. Er dagens tillatelser for stamfisk og rognproduksjon god nok for fremtiden?Hvordan vil rognprodusentene sørge for god og nok rogn i årene som kommer? Er det slik at oppdretterne bør være selvforsynt med rogn, ved å ha egen produksjon? Dette vilrepresentanter fraNærings- og fiskeridepartementet, Aquagen, Benchmark Genetics og Mowi Breeding fortelle mer om på konferansens andre dag, 15. februar.

Velkommen til TEKSET!