Kategoriarkiv: Oppdatering

Stor deltagelse fra næringa på TEKSET 2019

TEKSET 2019 – «Må all vekst i norsk oppdrett skje på land?» opplever stor interesse fra oppdrettsnæringa. Det er venteliste for å delta under hele konferansen, men erfaringsmessig skjer det litt endringer opp mot konferansen, så vi oppfordrer fortsatt til å melde seg på. Vi forsøker også å få så mange som mulig inn i konferansesalen, slik at flest mulig kan få delta.

Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?

Bygging av nye store settefiskanlegg med RAS-teknologi fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig starter det første landbaserte matfiskanlegget siden 90-tallet opp i Fredrikstad. En økt landbasert produksjon av laks tvinger seg frem, samtidig som det bygges matfiskanlegg for laks utenfor Norge.  Hvilke teknologiske og biologiske utfordringer må løses i fremtiden? Hva vil nytt regelverk, standarder og … Fortsett å lese Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?

Tema for TEKSET 2019 er «Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?»

-TEKSET vil handle om teknologiske og biologiske utfordringer ved økt landbasert produksjon i settefiskfasen. Konferansen vil ta opp utfordringene med slam, H2S, nye biologiske problemstillinger i produksjonen, sier prosjektleder for TEKSET 2019 Øyvind Hilmarsen i SINTEF.  -Det vil også bli temaer knyttet opp mot landbasert matfiskproduksjon av laks. Arrangeres 12-13. februar på Clarion Hotel & … Fortsett å lese Tema for TEKSET 2019 er «Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?»