75 % industrideltakere

Deltakere fra industrien utgjør per i dag 75 % av antall påmeldte til årets TEKSET. Dette viser viktigheten av en møtearena for oppdrettere og leverandører. Øvrige påmeldte er FoU-bedrifter og forvaltning.                  

Deltakere fra industrien utgjør per i dag 75 % av antall påmeldte til årets TEKSET. Dette viser viktigheten av en møtearena for oppdrettere og leverandører. Øvrige påmeldte er FoU-bedrifter og forvaltning.