240 påmeldte og ny fordeling

Leverandørene har mobilisert og fordelingen ser nå slik ut:

Leverandørene har mobilisert og fordelingen ser nå slik ut:

Fordeling 2.0 2016