TEKSET 2014

Onsdag, 5. februar 2014

 1 Ystmark

Velkommen til TEKSET 2014. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

 2 Eskil

Velkommen til TEKSET 2014. Bakgrunn, mål, og form på arrangementet. Forsker. Eskil Forås, SINTEF Fiskeri og havbruk

 3 KAldnes

Fremtidens settefiskproduksjon – hvordan skal anleggene utvikle seg for å produsere smolt for 5 gangen mer laks?

Direktør Akvakultur Marius Hægh, Krüger Kaldnes AS

 4 AquaGen

Hvilken type smolt vil matfiskoppdretteren ha i 2030? Salgs og markedssjef Europa Anders Marthinussen, AquaGen AS

 5 Lerøy Midt

Realiseringen av verdens største og mest moderne settefiskanlegg – hva lærte man og hvilke utfordringer vil man møte framover? Regionsjef Settefisk Klemet Steen, Lerøy Midt

 6 Bindalssmolt

Smoltproduksjon i gjennomstrømningsanlegg i fremtiden. Teknologiske fordeler og ulemper.

Daglig leder Signar Berg Hansen, Bindalssmolt AS

 7 Rikstad

«Just in time»- prinsippet i annen biologisk produksjon. SlaktekyllingprodusentSondre Rikstad

 8 MH slørdal

Case 1: Flytting og sortering av fisk – halvautomatisert og risikofylt. Driftsleder Idar Klungervik, Marine Harvest Norway avd. Slørdal

 9 Sævareid

Case 2: Fôring og fôrlogistikk: Hver mann sin metode. Daglig leder Gustav Folkestad, AS Sævareid Fiskeanlegg

 10 MH vest

Case 3: Vasking av kar – er det mening i det? Settefisknæringens svar på snømåking. Regionleder John-Ivar Sætre, Marine Harvest Norway

 11 SFH

Hvem vil ha råtne epler i kurven? – Automatisert uttak av uønsket fisk.

Hvilke muligheter gir vision-teknologi? Forskningsleder Harry Westavik, SINTEF Fiskeri og havbruk

 12 SIKT

Hvem vil ha råtne epler i kurven? Hva gjør andre matindustrier? Seniorforsker Jens Thielemann, SINTEF IKT

 13 vet inst

Menneskekontrollert eller maskinstyrt – ivaretas fiskevelferden når vi automatiserer? Forsker Anne Gerd Gjevre, Veterinærinstituttet

 

Smoltbalansen i Norge. Underdekning eller overkapasitet i de ulike sonene. Fagsjef Knut Hjelt, FHL

 15 FHF

Oppsummering. Kjell Maroni, Fagsjef FHF

 

Torsdag, 6. februar 2014

 16 OCEA

Flytting av settefisk i nye anlegg – bare rør? Pumpe-svømme-heise-heve-skru-skli-falle.

Leder Water Engineering Geir Arne Albertsen, Ocea AS

 17 Skala Maskon

Innmating og utmating – erfaringer fra Skala Maskons vaksinemaskinbygging. Daglig leder Jon Anders Leikvoll, Skala Maskon AS

 18 BBForeningen

Ny transportforskrift. Hva vil den kreve/bety for settefisktransport? StyreformannJan Harald Hauvik, Brønnbåteiernes forening

 19 Fosnavaag

Hva er viktigst: smolt eller slaktefisk? Utfordringene sett fra en brønnbåtskipper. Flåtesjef Petter Gunnarstein, Fosnavaag Wellboat AS

 20 SalMar

Hvordan manøvrere blant prinsipper og praktiske utfordringer av betydning for velferd og biosikkerhet? Biologi- og ernæringssjef Bård Skjelstad, SalMar ASA

 21 Flatanger

Hvordan drive- rive og bygge på samme tid? Hvilke utfordringer byr dette på?

Driftsleder Morten Strøm, Flatanger Settefisk AS

 22 Helsebygg

St Olavs Hospital, Norges største sykehusutbygging. Direktør Bjørn Remen, Helsebygg Midt-Norge

 23 NTNU

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer. Professor Stein Wold Østerhus, Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU

 24 SFH-NTNU

Den endelige løsningen mot vintersår ved bruk av sjøvann? Filterteknologi for fjerning av Moritella viscosa. Forsker Stine Wiborg Dahle, SINTEF Fiskeri og havbruk. Forsker Astrid Holan, NTNU, Institutt for vann- og miljøteknikk

 25 akvARENA

Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slamprosjektet som eksempel. Daglig leder Trude Olafsen, akvARENA

SINTEFlogo akvarena

vri_logo_staende-150x150

Forskningsrådet