TEKSET 2015

TEKSET – Innovasjon for settefisk – program 2015

SMOLT XXL – det er størrelsen som teller

Tirsdag, 3. februar 2015

SESJON 1: Velkommen og motivasjon

 

 TEKSET 003

Velkommen til TEKSET 2015. Fremtidens kamp om vannressursene. Hvilken prioritet har settefisknæringen? Avdelingsdirektør ved konsesjonsavdelingen Rune Flatby, Norges vassdrags- og energidirektorat

 TEKSET 006

Oppdrett i sjøvann på land, hva er gevinsten? Direktør kyst- og havbruksavdelingen Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet

 TEKSET 009

Stor settefisk – store penger. Mye penger på vei inn i storsmoltprosjekter? Banksjef ansvar havbruk Einar Stephansen, SpareBank 1 SMN

 TEKSET 012

Kjølstrekking – hva er en stor settefisk og hvordan foregår produksjonen? Seniorkonsulent Eskil Forås, Rambøll

 SESJON 2: Smolt XXL – skal smolten produseres på land eller i sjø?  
 TEKSET 019

Concept Design & Cost of a 3,300 mt/yr Land-based Closed-Containment System. Director of Engineering Services Brian Vinci, Freshwater Institute

 TEKSET 022

Store planer for stor settefisk? Tekniske løsninger for større biomasse på land. Driftsleder Nils Ole Klevjer, Marine Harvest

 TEKSET 025

Når kar blir merd – hva er mulig i betong? Administrerende direktør Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg

 TEKSET 028

Hvor er det mest sannsynlig at framtidens store settefisk produseres? Director Biological Performance and Planning Frode Mathisen, Grieg Seafood

 TEKSET 037

Produksjonsstrategi for stor settefisk på land i Troms. Seniorrådgiver Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva

 TEKSET 038

 Fremtidens anlegg; Lukket, men lønnsomt? Fagansvarlig akva Steinar Skybakmoen, Akvator AS

 TEKSET 040

 Lukkede anlegg i sjø, fritatt fysiske lover? Forskningsleder David Kristiansen, SINTEF Fiskeri og havbruk

 TEKSET 046

Teknologioversikt for lukkede systemer i sjø. Daglig leder Svein Martinsen, MoreFish

 TEKSET 049  TEKSET relevante prosjekt og prioriteringer fremover + oppsummering av dagen. Fagsjef Kjell Maroni og Fagsjef Merete Bjørgan Schrøder, FHF

Onsdag, 4. februar 2015

 SESJON 3: Smolt XXL – logistikk – copy & paste eller behov for tilpasning?  
 TEKSET 053

Nedtapping, bedøvelse og transport – Hvordan håndtere stor post-smolt for å oppnå best mulig overlevelse og vekst etter utsett i sjø? Forsker Trine Ytrestøyl, Nofima

 TEKSET 054

 

Større smoltlaster og «det tredje produksjonsledd» – en utfordring for brønnbåtsektoren? Styreformann Jan Harald Hauvik, Brønnbåteiernes Forening

 TEKSET 062

Containertransport av settefisk – smoltens nye barnesete? Sverre Refsum, Mood Harvest

 SESJON 4: Smolt XXL – svaret på rømmingsproblematikken?

 
 TEKSET 072

Smoltrømming – lite problem eller stor utfordring? Seniorforsker  Dr. Ove T. Skilbrei, Havforskningsinstituttet

 TEKSET 077

Puttekasse for fisk – smolt vs. maskestørrelse – kan kunnskap gi råd for rett smolt i rett not? – Forsker Manu Sistiaga, SINTEF Fiskeri og havbruk 

 TEKSET 075

Hva skal til for å telle nøyaktig og ha kontroll? General manager Torbjørn Kvassheim ,AquaScan

 TEKSET 093

Merking/sporing – forventninger fra villaksindustrien – Fagsjef Erik Sterud, Norske Lakseelver

 TEKSET 096

 Merking av smolt, teknologimuligheter for rømlingssporing. Seniorkonsulent Eskil Forås, Rambøll AS

 TEKSET 099

 Skjellanalyse som sporingsverktøy. Seniorrådgiver Ketil Skår, Veterinærinstituttet

 

 

SINTEFlogo akvarena

vri_logo_staende-150x150

Forskningsrådet